Blackjack – základní strategie

Pokud chcete proniknout do black jack strategie, vaší první metou by mělo být ovládnutí tzv. “základní strategie” (basic strategy) pro blackjack. Tento blackjack systém je skutečně základním kamenem, na kterém stojí všechny ostatní strategie a systémy počítání karet pro blackjack.

Základní strategie sama o sobě je taktika, která vám může ve hře blackjack výrazně prospět – z běžné výhody kasína, která se pohybuje mezi 2-5 %, může udělat pouhé půl procento. A to je jedna z nejlepších hodnot, které můžete u casino hry dosáhnout. Kapitola sama pro sebe je potom počítání karet – tato taktika vám může zaručit dokonce výhodu nad kasínem, a to poměrně výraznou (pro více informací viz články o počítání karet pro blackjack v této sekci našich stránek).

Než ovšem můžete pomýšlet na pokročilé black jack strategie a systémy, musíte ovládnout základní systém pro black jack, a tím je právě basic strategy. Tento článek vám s tím pomůže.

základní strategie
Blackjack – základní strategie

Základní black jack strategie – definice

Základní strategie pro blackjack je principiálně systémem pravidel pro hru blackjack, který maximalizuje hráčovu možnost výhry za předpokladu, že hraje sám proti celému balíčku karet. Tato pravidla pokrývají všechny možné situace, které mohou v black jacku nastat, tedy veškeré  kombinace karet, které může mít na ruce hráč a dealer. Základní blackjack strategie je definována na základě matematických postupů a výpočtů pravděpodobnosti pro hru blackjack s danými pravidly a daným počtem karet, takže může existovat jenom jedna její verze (s drobnými variacemi podle dílčích změn v pravidlech). Základní strategie se liší pro single-deck blackjack (blackjack s jedním herním balíčkem o 52 kartách) a multiple-deck blackjack (větší počet balíčků).

Základní blackjack systém tedy pokrývá všechny možnosti, které mohou nastat, ovšem proti celému výchozímu počtu karet karet; systém nezohledňuje ostatní hráče a karty, které již byly hrány. Tyto změny reflektují právě strategie pro blackjack založené na počítání hraných karet.

Na každou možnou variaci základní blackjack strategie určuje optimální akci z možností  hit, stand, split nebo double (viz sekce Black jack – pravidla). Některá tato pravidla pro blackjack jsou evidentní a není k nim potřeba žádný systém – například je jasné, že pokud držíme karty v hodnotě 6, měli bychom vzít další kartu, a pokud 20, nebylo by to nejvhodnější řešení. Některé situace, které black jack nabízí, však nejsou tak prosté.

Multiple-deck základní základní black jack strategie

Black jack s více balíčky je dnes mnohem běžnější než single-deck blackjack, proto i strategie pro něj je frekventovanější. Strategie pro blackjack s více balíčky by se dala v kondenzované formě vyjádřit následujícím způsobem (termíny viz sekce Black jack – terminologie):

Jak hrát “tvrdou ruku”:

Pokud mát 8 a méně, chtějte další kartu.
Pokud máte 9, dablujte proti 3-6, jinak chtějte další kartu.
Pokud máte 10, dablujte proti 2-9, jinak chtějte další kartu.
Pokud máte 11, dablujte proti 2-10, jinak chtějte další kartu.
Pokud máte 12, stůjte proti 4-6, jinak chtějte další kartu.
Pokud máte 13-16, stůjte proti 2-6,  jinak chtějte další kartu.
Pokud máte 17-21, vždy stůjte.

Jak hrát “měkkou ruku”:

Pokud máte (A, 2) nebo (A,3), dablujte proti 5 nebo 6, jinak chtějte další kartu.
Pokud máte (A, 4) nebo (A,5), dablujte proti 4-6, jinak chtějte další kartu.
Pokud máte (A, 6), dablujte proti 3-6, jinak chtějte další kartu.
Pokud máte (A, 7), stůjte proti 2, 7, 8 a dablujte proti 3-6, jinak chtějte další kartu.
Pokud máte (A, 8), vždy stůjte.

Jak hrát páry:

Pokud máte (A, A), vždy splitujte.
Pokud máte (2, 2) nebo (3, 3), splitujte proti 2-7, jinak chtějte další kartu..
Pokud máte (4, 4), splitujte proti 5 a 6, jinak chtějte další kartu.
Pokud máte (5, 5), dablujte proti 2-9,  jinak chtějte další kartu.
Pokud máte (6, 6), splitujte proti 2-6,  jinak chtějte další kartu.
Pokud máte (7, 7), splitujte proti 2-7,  jinak chtějte další kartu.
Pokud máte (8, 8), vždy splitujte.
Pokud máte (9, 9), splitujte proti 2-6, 8 a 9, stůjte proti 7, 10 a A.
Pokud máte (10, 10), vždy stůjte.

Single-deck základní black jack strategie

Ačkoliv multiple-deck black jack je dnes běžnější, v kamenných kasínech často narazíte na black jack s jedním balíčkem; často však bývá nevýhodné tento blackjack hrát (pozor zejména na “Single Deck 6-5 Blackjack”). Pokud ale naleznete dobrý stůl, je single-deck velmi výhodná hra. Následující zásady shrnují single-deck strategii pro black jack (písmeno T označuje karty s hodnotou 10):

Hit/Stand pro “tvrdou ruku”:

Nikdy nechtějte další kartu, pokud máte 17 a víc.
Chtějte další kartu, pokud máte “stiff hand” (12-16) proti dealerově odkryté kartě 7, 8, 9,T, A. Naopak nikdy nechtějte se “”stiff hand” další kartu proti 2-6 s jednou výjimkou – 12 proti 2 a 3.

Hit/Stand pro “měkkou ruku”:

Vždycky chtějte další kartu při 17 na ruce.
Při 18 chtějte kartu proti 9  a T, ve zbytku případů ne.

Split:

Nikdy nedělejt split s párem (4, 4), (5, 5) nebo (T,T).
Naopak vždycky s (8, 8) a (A,A).
(9, 9) splituje proti 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 (ne proti 7).
Zbytek párů splitujte proti 2-7, kromě (6, 6) proti 7 a (3, 3) proti 2, 3, kdy chtějte další kartu.

Double při “tvrdé ruce”:

Vždycky dablujte 11.
10 dablujte proti všem kartám kromě T a A.
9 dablujte proti 2-6.
8 dablujte proti 5 a 6.

Double při “měkké ruce”:

13-18 dablujte proti 4, 5 a 6.
17 dablujte proti 2 a 3.
18 dablujte proti 3.
19 dablujte proti 6.