Video Poker – terminologie

Video poker tak jako ostatní hry disponuje vlastní slovní zásobou, kterou je dobré před hrou ovládnout. Pokud zvolíte online casino, je dost pravděpodobné, že bude zahraniční a tímpádem v angličtině. A přestože se každé casino snaží udělat svoje stránky co nejvíce uživatelsky příjemné, je těžké se na nich orientovat bez znalosti anglických pojmů. Následující slovníček má za úkol představit základní termíny, které souvisejí s video pokerem.

Bankroll – částka, kterou si hráč předem určí do hry. Tato částka by měla být adekvátní jeho možnostem a neměla by se během hry zvyšovat (viz sekce strategie).

Deuce – dvojka.

Deuces Wild – typ hry, ve které jsou dvojky divoké karty, tj. platí za všechny ostatní (viz sekce Strategie).

Expected Return/Očekávaná návratnost – ekonomický termín, který v souvislosti s hazardními hrami pomocí procentuální hodnoty určuje, jestli je daná hra v dlouhodobém měřítku zisková nebo prodělečná (viz sekce Pravděpodobnost).

Four Of A Kind/Čtveřice – čtyři karty stejné hodnoty.

Full House – tři karty jedné hodnoty a dvě další (viz sekce Pravidla video pokeru).

Full Pay – přístroj, který má v rámci dané herní varianty nejvýhodnější výplatní tabulku (u Jacks or Better je to 9/6 – přístroj vyplácí 9 za full house a 6 za flush).

Garbage Hand – ruka s tak mizernými kartami, že je nejlepší je všechny vyměnit.

High Card/Vysoká karta – karta na ruce s nejvyšší hodnotou.

High Pair/Vysoký pár – pár od jacků výše, v nejběžnější variantě Jacks or Better nejnižší výplatní kombinace.

House Edge
– výhoda pro casino, tedy procentuálně vyjádřený podíl, který si casino statisticky bere ze všech sázek.

Jacks Or Better – známá varianta video pokeru.

Joker Poker – varianta video pokeru, kde za divokou kartu platí Joker.

Kicker – vysoká karta, která je mimo pár i jinou výherní kombinaci a v normálním pokeru rozhoduje v případě, že mají hráči stejné karty. Ve video pokeru je bezcenná a zahazuje se.

Low Pay Machine – video poker s hůře nastavenou výplatností (u Jacks or Better napří 8/5 – 8 za full house a 5 ze flush).

Pay Table/Výplatní tabulka – rozpis, který určuje výši výher za jednotlivé výherní kombinace.

Payback/Výplatnost – totéž co house edge, akorát ze strany hráče. Jinými slovy částka, kterou přístroj ze všech sázek vrací na výhrách.
Progressive jackpot – neustále roustoucí jackpot, který přibývá s každou hrou na přístroji nebo online softwaru, který je zapojen do systému.

RNG – random number generator, nebo-li generátor náhodných čísel. Program, který náhodně  vybírá karty, které přijdou do hry.

Royal Flush – 10 J Q K A v barvě. Nejvyšší možná kombinace jak v normálním, take ve video pokeru.

Short Pay – opak Full Pay, nevýhodný přístroj.

Straight – postupka.

Straight Flush – čistá postupka.

Two Pair – dva páry.

Wild cards – karta, která může zastoupit libovolnou jinou kartu.